Besök hos Bräcke kommun

Bräcke20170331.png

Idag besökte jag Helen Boström i Bräcke kommun för att prata om deras Serviceplan och de processer som de har framför sig. Helen är rätt ny på frågorna, och behöver både själv komma in bättre i frågorna, samtidigt som vi gjorde en enklare handlingsplan för Bräcke kommun för att stötta upp Serviceplanen med lite operativt agerande. Exempel på åtgärder som kom fram var:

  •  Utveckling av Servicepunkter/Infopunkter/Trygghetspunkter
  •  Kompetenshöjning (Vad kan kommunen göra för att skapa förutsättningar för serviceutveckling?)
  •  Serviceturné med några olika aktörer
  •  Analys av kompetens samt rådgivningsinsatser hos företag

Fyra konkreta åtgärder att göra i Bräcke kommun under 2017, som går emot de mål som finns i den kommunala Serviceplanen. Det känns bra!

Trevlig Helg! 🙂

Möte med den regionala Integrationssamordnaren

Idag hade jag möte med den regionala integrationssamordnaren Maria Berglund, där pratade vi lite om de beröringspunkter som vi har i våra arbeten. Där vi inom servicefrågorna ser integrationsfrågorna som viktiga att ha med i processerna, detta då efterfrågan och behov av service från olika målgrupper ser olika ut. Statistiken som Maria visade upp kring de nyanlända gjorde att vi insåg att vi har mycket att prata om och tänka vidare på, hur ska vi implementera jämställdhets- och jämlikhetsfrågan än bättre i serviceutvecklingen? Detta för att skapa attraktionskraft och utveckling på landsbygden för alla.

// Maria

Besök i butiken Sikås

Idag var Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen och Ville Welin från Strömsunds Utvecklingsbolag på gemensamt besök i butiken i Sikås. Där lyssnade vi på butikens förutsättningar att driva sin verksamhet. Det är lite nya omständigheter för butiken, detta då ett företag med relativt många anställda valt att lägga ner sin verksamhet i byn. Butiken i Sikås är en prioriterad Servicepunkt i Strömsund kommuns Serviceplan. Det är dock endast 7 km till närmaste butik i Hammerdal, vilket gör det lite problematiskt utifrån stödhänseende. Detta då 15km är den avståndbegränsning som ska beaktas. Ett väldigt trevligt möte som utmynnade i några konkreta saker att arbeta vidare med på olika håll, för att se vilka utvecklingsmöjligheter som hade kunnat finnas för dem.

Ha en bra dag! 🙂