Regional Serviceträff – Fyra norrlandslänen

Blogg, Regional serviceträff

Idag har länsstyrelser och regioner från Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland har kommit hit till Östersund för att prata om service på landsbygden. Det är Tillväxtverket som håller i dagen. Jag och Maria Ljung Westin från Länsstyrelsen Jämtlands län har föredragit om det arbete som vi gör här tillsammans med kommunerna. Många frågor och funderingar och även kloka inspel till oss att reflektera över. Detta är dag 1 av denna regionala serviceträff, så vi kommer att fortsätta utbyta erfarenheter även imorgon.

// Maria Kumpula

Jämställdhet och jämställdhetsintegrering

Idag hade jag möte med Jämställdhetsstrategerna/samordnarna på Länsstyrelsen i Jämtlands län samt Region Jämtland Härjedalen. Vi diskuterade kring upphandlingen av konsult för att göra en analys av livsvillkor på landsbygden från ett jämställt perspektiv. Hur sätter servicen ramar för livet på landet? Vi pratade om tillvägagångssätt, om innehåll i upphandlingen, om vad vill vi få ut av analysen och mycket mer. Att sitta ned med två personer som är så oerhört kunniga inom sitt område är verkligen befriande för en projektledare. Många pusselbitar som föll på plats och som måste diskuteras vidare i vår länsgemensamma arbetsgrupp Service Z.

Ett målinriktat steg i taget… 😉

Ha en riktigt bra dag! // Maria