Serviceturné

ServiceturnéKrokom20170228.png

Idag åkte Gunilla Gisslén från Näringslivskontoret i Krokoms kommun, Tommy Sjöling från Länsstyrelsen i Jämtlands län samt Maria Kumpula från Region Jämtland Härjedalen på turné hos handlare i Krokoms kommun. Detta för att se butikerna och dess omgivningar, fånga deras tankar om företagsutveckling och deras framtidsplaner. Prata om möjligheter och utmaningar. Och samtidigt förtydliga våra olika roller för företagarna, så att de vet vem de kan kontakta med vilka frågor.

De som vi besökte var Kluksbua i Kluk samt ICA i Nälden, Kaxås och Änge. Bilden man får är mångfacetterad. Det jag menar är att det finns gemensamma utmaningar och möjligheter, men att dessa även finns i unika varianter för varje butik. Det gemensamma som man tydligt märkte var exempelvis transporter av olika slag, där en butiksinnehavare åkte 4 mil enkel väg för att hämta postpaket till människor i sin omgivning. Då posten inte vill släppa på ombudsrättigheter. Så det vi diskuterade var att just servicetillgängligheten på många sätt ökat i och med digitaliseringen, man kan handla vad man vill på internet. Men det är ju ändå problematiskt ifall inte paketen med varorna kan levereras. En annan av butikerna hade problem med kontanttranporter. Detta med transporter kom även upp på en annan träff med handlare som jag varit på under den senaste tiden. Där en handlare sa att om staten kunde subventionera transporterna till landsbygden, så skulle de kunna konkurrera på samma villkor som handlare som är i tätare samhällsstrukturer. Detta då de ansåg att det var så mycket dyrare med transporter av varor till dem, så att det påverkar både prissättningar och marginaler.

Denna serviceturné var givande och rolig på många sätt! Vi provade på något nytt, det vill säga att vi åkte till handlarna tillsammans från kommun, region och länsstyrelse för att prata utveckling. Handlarna kunde ställa vilka frågor som helst och det var alltid någon av oss som kunde svara. För mig var detta startskottet till en fortsättning 🙂

Dessa aktörer har ett stort driv och engagemang, inte bara för sitt företag utan faktiskt även i samhället och bygden.

TACK för att vi fick komma och hälsa på Er! 🙂

 

LAXSJÖBUA – En Servicepunkt i Krokoms kommun

laxsjo9

En väldigt rolig bilfärd tillsammans med Gunilla Gisslén från Näringslivskontoret på Krokoms kommun tog oss till Laxsjöbua i norra delarna av Krokoms kommun. En affär som drivs av en ekonomisk förening med förhoppning om att någon vill ta över affären och driva den i egen regi. Vi fick se oss omkring i lokalerna och konstaterade att det var fina och rymliga lokaler, de hade bytt kylar och frysar. Vi satt ner och pratade och insåg snabbt att denna Servicepunkt har en vilja att utvecklas både i utbud och nya slags servicelösningar. En väldigt öppen atmosfär där man tar tillvara underifrån perspektivet från de anställda och har en vilja att se de ungas perspektiv på utveckling.

För mig som regional samordnare är det oerhört berikande att åka till dessa butiker, bakom finns det ett stort engagemang och samhällsentreprenörskap. Laxsjöbua ser positivt på framtiden, helst då barn föds i byn och barnfamiljer har flyttat in. Fler skulle vilja flytta dit, men bristen på bostäder begränsar det. Medan vi satt där så kom det hemvändare och boende i byn, många glada ord utbyttes och den sociala mötesplatsen gjorde sig starkt påmind. Bara på den korta tid som vi satt där så kom det in människor och det pratades och utbyttes idéer och jag insåg… Det sker lokal utveckling rakt framför ögonen på mig! Mötesplatser är SÅ viktiga!

Laxsjöbua har även drivmedel såsom många andra lanthandlare. Dock bevittnar de, precis som andra lanthandlare, om den sviktande marginalen på bränsle. Men de vill gärna erhålla den servicen till medborgarna i sin omgivning.

Jag tackar Örjan för hans gästvänlighet och för att vi fick komma på besök, tackar även min co-driver Gunilla som såg till att vi både hittade och höll tidtabell 😉

En bra och givande dag på jobbet!

Företagarträff i Hammarstrand

Det var kvällsträff i Hammarstrand där företagare bjudits in för att lyssna på Marianne Toftegaard Poulsen som pratar om innovationer och om hur man skapar nya tankar och nya produkter och attraktivitet genom möten och korsbefruktning av varor och tjänster.

Jag (Maria Kumpula) och min kollega Berit Fält pratade om vad vi på Region Jämtland Härjedalen har för verksamhet som kan stödja företagen. Det var flera organisationer på plats för att lyfta frågan kring vilka aktörer samt även finansieringsmöjligheter som finns.

Ha en bra fortsatt kväll! 🙂

Träff med Coompanion

coompanion

En träff där jag (Maria Kumpula) föredrog lite snabbt om de finansieringsmöjligheter som Region Jämtland Härjedalen tillhandahåller företag samt om det Regionala Serviceprogrammet och dess innehåll. Min kollega Sven Winemark föredrog om Regionala Utvecklingsstrategin och dess innehåll.

Utifrån detta samtalade vi i grupper, där en av grupperna berörde Service på landsbygden. Vi pratade om vikten av att hitta en strategisk röd tråd från utvecklingsplaner i bygder till den kommunala serviceplanen som i sin tur går in i det Regionala Serviceprogrammet. Vikten av ett underifrån perspektiv i arbetet för att ta tillvara kraften från alla nivåer.

En bra eftermiddag! 🙂

Träff med handlare i Bergs kommun

img_3548

Ikväll hade vi en träff i Svenstavik där handlare från Bergs kommun var inbjudna. Tyvärr så slog en rejäl halka till just denna dag och en del valde att stå över att köra bil i det väglaget. Vilket är helt förståeligt! Men vi blev ändå många och vi utbytte många tankar och idéer. Jag fick informera om de stöd som vi har inom kommersiell service, Bergs kommun informerade om bland annat deras servicepunkter som man nu kan ansöka om att få bli. Handlarna delade med sig av sina verksamheter och tankar. Det är alltid nyttigt att träffas och prata och det kom fram tankar angående att samla ihop alla mindre handlare i regionen för att utbyta erfarenheter, en träff där man i förtroende kan stötta varandra. Detta har en gång i tiden funnits och det var väldigt bra och uppskattat, jag lovade att ta med mig frågan och se om det finns möjlighet till att sammankalla till en sådan träff.

Jag kan konstatera att det var väldigt halt, men det gick bra när man körde lugnt och försiktigt.

Ha det bra! 🙂

Digitaldagen

digitaldagen

En MYCKET inspirerande dag om digitalisering. Om hur världen har förändrats och om hur vi är mitt i en förändring som påverkar hela synen på organisationer, företag, samhälle, människor och allra främst ledarskapet. Om hur digitaliseringen utmanar vårat traditionella tankesätt och vikten av att faktiskt SE denna förändring som sker för att kunna anpassa sig och ta tillvara de möjligheter som den för med sig. Bara en sådan sak som hur industrialiseringen gjorde att vi blev tvungna att centralisera och urbanisera för att samla arbetskraften i industrierna. Men att urbanisering som begrepp inte längre går att härröra till vårt samhälle, där städer inte växer för att människor flyttar i stora lass till städerna. Utan att städerna idag faktiskt växer allra mest på grund av demografiska orsaker, det vill säga fler födslar och för att nyanlända väljer storstäderna. Digitaliseringen för med sig ett än större platsoberoende, nätverken blir allt viktigare. Men inte lokalt, utan faktiskt internationellt. Detta nätverkande sker i den digitala världen, som dessutom för unga människor är en precis lika verklig värld som den som de befinner sig i fysiskt.

Tänk vilka möjligheter detta ger landsbygden och i att skapa servicetillgänglighet. Bara fantasin som sätter gränsen. Jag blev VÄLDIGT inspirerad och full av nya idéer 🙂

LUZ- möte

Den 14 februari var det LUZ-möte på Torsta i Ås, vilket är ett landsbygdsnätverk för landsbygdsutvecklare på olika nivåer i Jämtland Härjedalen. Ett forum där vi gick igenom lite om vad som händer i varje organisation och vi diskuterade landsbygdskommitténs slutbetänkande. Ett betänkande där 5 av länets 8 kommuner är remissinstanser, men som alla kommuner får skicka in synpunkter på.

Det händer mycket i Jämtland Härjedalen i form av projekt som drivs och som är under ansökan, mötesforum, utbildningar, företagsinsatser och kommunala strategiska insatser.

Roligt med en aktiv region! 🙂

Service Z och konferens om ”Framtidens landsbygd”

Service Z

servicez8feb2017-2.jpg

Idag hade vi i Service Z besök av Maria Jönsson som är student på SLU samt av Anna Sörensson och Wilhelm Skoglund från Mittuniversitetet, vi pratade lite om hur akademin skulle kunna vara en del av servicearbetet i Jämtland Härjedalen. Om hur studenter skulle kunna bli en resurs i arbetet, samtidigt som de får en bättre förankring till arbetet som pågår. Vi hade även med oss Tillväxtverket i detta samtal, så i samma rum satt vi från tre olika samhällsnivåer. 6 kommuner (de två kommuner som ej var närvarande, deras representanter var sjuka just denna dag), två stycken regionala aktörer samt en nationell aktör. Med oss hade vi en magisterstudent som läste till agronom med landsbygdsutveckling som inriktning och två programansvariga från universitetet. Ni kan själv föreställa er dynamiken och kraften i rummet när flera världar möts.

Med ett underifrån perspektiv där kommunerna fick berätta om sitt nuläge och vad som händer, så kopplade vi ihop det lite med den akademiska världen och kom fram till två olika frågeställningar som skulle kunna vara intressant att titta på lite mer:

  1. Hur ser utvecklingsarbetet ut i bygderna idag? Förut startades en förening som det kraftsamlades inom, idag startar man en grupp på Facebook för att mobilisera och kraftsamla. Hur kan offentlig sektor ta hänsyn till denna värld som förändras?
  2. Vad är det för service som måste finnas i en servicepunkt för att skapa effekter såsom ökad attraktivitet för medborgare, besökare samt företag.

 

Framtidens landsbygd

På eftermiddagen närvarade jag och de flesta kommuner på en interaktiv konferens På Länsstyrelsen i Jämtland län kring Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande. En konferens som arrangerades av Landsbygdsnätverket och sändes via videokonferens.

servicez8feb2017-3

En intressant konferens där vi fick lyssna till Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht, parlamentariska landsbygdskommitténs ordförande Johan Persson samt forskaren Erik Westholm. Utöver det hade vi lite grupparbeten som utmynnade i ett antal åsikter om slutbetänkandet.

Det är mycket att tänka på kring Framtidens landsbygd och både vårt Service Z och eftermiddagens konferens fokuserade mycket på just detta, att möte en värld i förändring.

Ha en riktigt bra dag!