SOT-projektet

Hej!

Jag vill berätta om vårt nyaste tillskott, nämligen ett projekt kring Service- och trygghetspunkter. Detta är ett en idé från näringslivet, som plockades upp av kommunen. Som i sin tur tog tankarna till Service Z och där tyckte vi att detta verkade intressant. Det bestämdes att ett projekt ska sökas via Tillväxtverkets ”Lokala Servicelösningar” och att Länsstyrelsen i Jämtlands län är den bästa organisationen att äga projektet utifrån sin roll. Och på den vägen är det…

Läs gärna Landsbygdsnätverket artikel angående projektet genom att klicka på länken nedan.

Artikel om SOT-projektet

// Maria