Vem gör vad?

vem-gor-vad-bild-pa-modell

Bilden är tagen på Landsbygdsnätverkets Nyhetsbrev Nr 14 2016

Det är flera myndigheter som arbetar med frågor gällande kommersiell- och offentlig service, vilket av många kan uppfattas som otydligt. På bilden ovan finns en förenklad modell av hur finansieringsmöjligheterna för företag och projekt på landsbygden fördelas mellan olika myndigheter.

I Jämtland Härjedalen har vi två regionala aktörer inom kommersiell service sedan 1 januari 2015 och det är Länsstyrelsen Jämtlands län samt Region Jämtland Härjedalen.

Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen ansvarar dels för det Regionala Serviceprogrammet och dess årliga handlingsplan, samt även en del av de finansieringsmöjligheter för företag som finns att tillgå inom kommersiell service;

  • Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen.
  • Hemsändningsbidrag
  • Investeringslån
  • Servicebidrag

För att läsa mer om dessa stöd, klicka på denna länk.

Länsstyrelsen Jämtlands län

Länsstyrelsens styrmedel till utveckling av landsbygden är dels tillsynen av lagstiftningen och dels ekonomiska styrmedel. Där Landsbygdsprogrammet 2014-2020 är en del och består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden, programmet ska ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur samt en attraktiv landsbygd. Inom kommersiell service finns;

  •  Stöd till investeringar i service på landsbygden.

För att läsa mer om stödet, klicka på denna länk.

  • Grundläggande betaltjänster

För att läsa mer om det, samt de stöd som finns. Klicka på denna länk.

  • Rådgivningsinsatser inom kommersiell service

För mer information om rådgivningsinsatser, kontakta:

Tommy Sjöling på telefonnummer 010- 225 33 36 eller via e-post på tommy.sjoling@lansstyrelsen.se