Inspiration

Tillväxtverket – Utveckling av lokala servicelösningar

Projektmedel till pilotprojekt för att utveckla den lokala servicen och därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag, befolkning och besökare.

lokala-servicelosningar-bild-pa-film

För att få inspiration, se Tillväxtverkets film om lokala servicelösningar som Ni finner genom att trycka på länken nedan.

Tillväxtverkets film om lokala servicelösningar

Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande i Krokoms kommun berättar om de förtreoendevaldas tankar kring serviceplanering

Terese Bengard, verksamhetsledare för Hela Sverige ska leva, pratar om samhällets behovstrappa som bygger på Maslows behovstrappa.

samhallets-behovstrappa

Tillväxtverkets film om lokala servicelösningar