Nationell Serviceträff 30 november – 1 december.

Grafic recording av nationella serviceträffen

Källa: Tillväxtverket

Varje år samlar Tillväxtverket in tjänstemän från alla regioner och län samt andra berörda myndighet och organisationer för att få ta del av gemensam kompetensutveckling, utbyta erfarenheter, diskutera viktiga frågor gällande Service på landsbygden. Bilden ovan är helt fantastiska minnesanteckningar i grafisk formgivning som ritades fram under våra två dagar, den innehåller allt som togs upp under dessa dagar. Bilden säger mer än mina egna skrivna anteckningar och kallas för ”grafic recording”.

Det blev i alla fall två fantastiska dagar av nyttig information, nätverkande och dagarna gav inspiration till att arbeta vidare på hemmaplan.

Nationell serviceträff 30 november-1 december

Och jag kunde även ännu en gång konstatera att nätverkande på alla olika nivåer är viktigt!

Ha det bra! // Maria