Vad händer i Krokoms kommun?

Igår hade vi möte hos Krokoms kommuns näringslivskontor, vi satte oss ner och pratade lite om deras strategiska arbete med servicetillgänglighet. En väldigt trevlig pratstund om både dåtid, nutid och framtid. Tommie Jirhed som arbetat med frågorna och även är den som drivit arbetet med deras serviceplan ska övergå till nya arbetsuppgifter från och med årsskiftet och lämnar därför över rodret till Gunilla Gisslén.

krokoms-kommun6

Krokoms kommun antog sin serviceplan i november 2015, ett enat kommunfullmäktige beslutade att dessa frågor ska prioriteras i kommunen. Efter det har arbetet fortskridit med de åtgärder som finns med i planen, bland annat så har avtal med fyra stycken Servicepunkter upprättats och ersättningar för åtaganden har betalats ut. Det mest häpnadsväckande är att man visar på en positiv trend där nya butiker vill öppna, istället för att fler lägger ned. Vad beror det på? Jag personligen funderar på om det är en tro på framtiden som sprider sig? Människor ser att politikerna tycker att det är viktigt med en levande landsbygd och det skapar engagemang och en vilja att satsa. Frågan är sedan vad detta i sin tur skapar för mer effekter på landsbygden, hur kommer detta att påverka attraktiviteten? Det ska bli en väldigt spännande resa att följa och lära sig av!

krokoms-kommun4krokoms-kommun5

 

På filmen nedan kan ni se och höra kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg berätta om serviceplanering från de förtroendevaldas perspektiv.

 

Samordningslösningar

Just nu pågår ett arbete med att göra alla Servicepunkter till Infopoints (turistinfo), där det kommer att ingå utbildning, broschyrställ och förhoppningsvis  även någon slags digital information. Detta arbete har påbörjats och beräknas vara klart under nästa år.

Nästa steg som kommunen har börjat arbeta med är att göra trygghetspunkter av servicepunkter, en så kallad samhällsberedskap vid krissituationer. Detta tycker jag är oerhört inspirerande! För lek med tanken att det kommer en stor storm som skapar strömavbrott och otillgänglig terräng. Hur klarar vi oss och hur länge klarar vi oss utan det mest basala? Krokoms kommun håller därför på att koppla på en del funktioner till dessa Servicepunkter som även gör dem till Trygghetspunkter. Detta görs i form av inventering av områdena för att se vad som finns att tillgå. Tanken är att det ska skapas en slags stab i varje område för kris där man kopplar på olika roller på olika personer, det ska även finnas reservkraftverk tillhands samt direkta informationskanaler i trygghetspunkterna. Människor som bor och vistas i området ska veta vart de kan vända sig om något händer. Trygghet är basalt i behovstrappan, det är en viktig stöttepelare för att skapa attraktiva boendemiljöer även i glesare strukturer. Men framför allt är det en klok strategisk plan av kommunen att koppla ihop samhällsfunktioner, samt förbereda sig för oförutsedda situationer och på det sättet ha en grundläggande samhällsberedskap.

Avslutar detta inlägg med att TACKA Tommie för en hedervärd insats inom serviceplanering, vi kommer att sakna honom. Men det är väl det som är bra med just kommunala serviceplaner, då blir det inte personbundet utan faktiskt organisationsbundet. Dessutom så kommer Tommie att vara kvar på ett hörn då han bland annat kommer att arbeta med bredbandsfrågor i kommunen och det är ju en grundläggande infrastruktur för serviceutveckling på landsbygden. Vi önskar honom all lycka gällande sina nya utmaningar och sen så säger vi ”VÄLKOMMEN Gunilla!” 🙂

Möte med landsbygdsnätverket

Igår hade vi möte med landsbygdsnätverket i Jämtland Härjedalen. Ett nätverk som startade som ett landsbygdsutvecklingsprojekt där syftet var att skapa en plattform för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Några personer från det nationella landsbygdsnätverket har varit kopplade till detta regionala nätverk under projekttiden. Efter projektet så ansåg grupperingen att vikten av dessa möten varit så stor så att man vill ha en fortsättning. Torsta AB har till uppgift att samordna och sammankalla dessa möten, detta då de har ett uppdrag från Region Jämtland Härjedalen att bedriva landsbygdsutvecklingsfrågor.

På dessa nätverk blir det ett bredare fokus på landsbygdsutveckling än på våra möten med Service Z. Vilket även berikar det strategiska arbetet med service på många sätt, detta då servicetillgänglighet i stor utsträckning direkt påverkar utvecklingen på landsbygden. Det är viktigt att med ett underifrån perspektiv lyssna på behov och efterfrågan och att följa utvecklingen som helhet för att ha det som grund till att ta genomtänkta strategiska beslut gällande service.

På mötet visade det sig vara mycket aktivitet i kommunerna och jag hoppas på att kunna lyfta fram några goda exempel som har direkt anknytning till Serviceutvecklingen i regionen. Glädjande är också att höra att bredbandsutbyggnaden har tagit riktigt bra fart och att vi är på god väg att bygga upp en infrastruktur som i sin tur skapar nya möjligheter för utveckling i hela regionen.

Önskar Er alla en riktigt bra dag!   🙂

Offentlig blogg!

Hej!

Idag hade vi vårt sista möte för året med Service Z, ett intensivt möte med en dagordning som gick under temat kompetensutveckling samt analys av livsvillkor på landsbyden. Ett väldigt bra möte där vi även hade bjudit in Tillväxtverket som gäster för att prata om just deras arbete kring kompetensutveckling. Givande diskussioner och tankar kring hur vi ska gå vidare, blandades med några konkreta saker som vi ska jobba med framledes. Ett bra avslut på arbetsveckan.

servicez9dec

Trevlig Helg!