VÄLKOMNA!

På denna blogg kommer ni att kunna följa arbetet med service på landsbygden i Jämtland Härjedalen och då till allra största del arbetet med projektet ”Stärkt samverkan för kommersiell service i Jämtland Härjedalen”. Ett projekt som delfinansieras av Landsbygdsprogrammet och som har till syfte att stärka det strategiska arbetet på regional och kommunal nivå och därmed bidra till att utveckla den lokala servicen. På sikt ska även arbetet i projektet leda till att förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles-och landsbygder för företag, befolkning samt besökare.

Jag som skriver dessa inlägg heter Maria Kumpula och är ”Samordnare för service på landsbygden” på Region Jämtland Härjedalen och jag är projektledare för detta projekt. Ser mig dock mer som en som håller i trådarna, för jag är långt ifrån den enda som driver arbetet framåt. För att det ska skapas kraft i utförandet så krävs det flernivåsamverkan. Därför har vi en viktig samverkansgrupp som kallas Service Z (Z är beteckningen för Jämtlands län) som jag samordnar och där sitter mina eminenta tjänstemannakollegor från Länsstyrelsen i Jämtlands län samt från länets alla åtta kommuner. Som är Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund. I denna grupp sitter det mycket kompetens samt handlingskraft och det är även  denna grupp som driver vårt regionala projekt vidare. Vilket också gör att denna blogg har till avsikt att återspegla just denna process som pågår på olika samhällsnivåer. Med det sagt så önskar jag Dig som läsare välkommen att följa med och vara delaktig i vår resa.