Digital verksamhetsutveckling

Jag har fått den stora äran att vara en del av en lärprocess kring digital verksamhetsutveckling detta år, ett lärande i hur digitaliseringen påverkar den regionala utvecklingen. MYCKET spännande och lärorikt! Den första träffen hade vi på Internetstiftelsen i Stockholm, där samlades det människor från olika myndigheter med olika roller och bakgrund. Men det gemensamma för oss var intresset för att lära sig mer om digitaliseringen och att förstå den än bättre, detta för att kunna implementera den än bättre i vårt eget arbete.

Digital verksamhetsutveckling

Hur påverkar digitaliseringen oss människor? Hur påverkar digitaliseringen myndigheter/företag och andra organisationer? Hur kan digitaliseringen vara en möjlighet för serviceutveckling i Jämtland Härjedalen? Både en möjlighet för att underlätta regionala processer mellan myndigheter, men också genom att skapa än mer tillgänglighet till service på landsbygden. Många frågor hade jag med mig in i denna process. Förhoppningsvis kommer jag att ha en del svar innan detta år är slut 🙂

// Maria

 

Grönt center i Ås

Idag hade jag möte med Grönt center i Ås, en verksamhet som idag består av LRF Jämtland, Torsta AB, Eldrimner – Nationellt Resurscentrum för Mathantverk, Fröjas – Oasen i Ås samt Krokoms kommun. Tillsammans har de samlat stor kunskap på en och samma plats och de samarbetar för att utveckla de gröna näringarna i länet och landet

Vi träffades för att se om vi har några samarbetsytor som vi bör utforska. Vi insåg snabbt att vi hade många beröringspunkter. Så bland annat så funderar vi på att ha våra nätverksträffar på samma dag, detta för att underlätta för de kommuner som har längst att åka. Detta kommer vi att ta upp med kommunerna på kommande Service Z.

// Maria

Skypemöte med Härjedalens kommun

Idag hade vi (Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen i Jämtlands län) ett Skypemöte med Härjedalens kommun som satt i Funäsdalen samt en eventuellt blivande företagare som satt i Sveg. Vi fick inte riktigt tekniken att funka, men två av tre platser hade bildkommunikation och den tredje platsen var med via ljud. Så vi fick till mötet i alla fall, det är vi nöjda med! Än mer användande av digital teknik för att skapa tillgänglighet ska vi börja få till, det skapar än mer servicetillgänglighet på landsbygden.

🙂 // Maria